Kandydaci

Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

UWAGA WAŻNE! Kandydaci, którzy będą brali udział w II i III etapie rekrutacji, składają dokumenty w formie papierowej bezpośrednio po zapisaniu się w IRK, czyli przed ogłoszeniem wyników rekrutacji.

Tabela zawiera terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
 I etapII etapIII etap
Rejestracja elektroniczna w IRK: 1.04. - 9.07.2021 
do godz. 20.00            
10.07.- 24.08.2021
do godz. 16.00
25.08.-23.09.2021
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 9.07.2021 24.08.2021 23.09.2021
Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek logopedia z audiologią: 13.07.2021
godz. 9.00
27.08.2021
godz. 9.00
27.09.2021
godz. 9.00
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 16.07.2021
godz. 14.00
nie dotyczy II etapu nie dotyczy III etapu
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 17 - 24.07. 2021 02-24.08.2021 06 - 23.09.2021
- w przypadku kandydatów z maturą zagraniczną, maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (IB): 20.05. - 9.07.2021
do godz. 15.00
12.07.-24.08.2021
do godz. 15.00
25.08. - 23.09.2021
do godz. 15.00
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 30.07. 2021
godz. 14.00
03.09.2021
godz. 14.00
30.09.2021
godz. 14.00Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia

Tabela zawiera terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia
 I etap                          II etap                          III etap                          
Rejestracja elektroniczna w IRK: 1.04. - 24.07.2021
do godz. 16.00
26.07. - 24.08.2021
do godz. 15.00
25.08. - 23.09.2021
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 24.07.2021 24.08.2021 23.09.2021
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 17-24.07.2021 2-24.08.2021 6-23.09.2021
- w przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym 20.05. - 24.07.2021
do godz. 15.00
26.07. - 24.08.2021
do godz. 15.00
25.08. - 23.09.2021
do godz. 15.00
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 27.07.2021
godz. 10.00
27.08.2021
godz. 10.00
27.09.2021
godz. 10.00
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 30.07.2021
godz. 14.00
3.09.2021
godz. 14.00
30.09.2021
godz. 14.00

 

 • Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w UPH wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów na danym poziomie studiów. Wysokość opłaty rekrutacyjnej system IRK wylicza po wybraniu przez kandydata kierunku studiów.
 • Opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie UPH - nie później niż ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów. Zaleca się, aby opłaty dokonywane były przelewem za pośrednictwem systemów gwarantujących szybki przepływ środków.
 • Po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto UPH, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej wniesienia. Jeżeli taka informacja nie ukaże się po około czterech dniach roboczych od momentu jej dokonania, kandydat winien skontaktować się z Działem Organizacji Studiów.
 • Po otrzymaniu informacji o wpłynięciu opłaty na osobiste konto rejestracyjne kandydata, ma on obowiązek sprawdzić ustawienie priorytetów przypisania opłaty do kierunku studiów lub ustawić je samodzielnie w terminie, do którego opłata na dany kierunek studiów musi być zaksięgowana.
 • Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty w przypadku:
  • nieważnej rejestracji (w tym braku zapisu na kierunek, wniesienia opłaty po terminie, negatywnego wyniku egzaminu maturalnego);
  • rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty;
  • nie uruchomienia kierunku z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
 • Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje prorektor ds. studiów po zakończeniu procesu rekrutacji, na podstawie złożonego przez kandydata podania.