Kandydaci

Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 I etapII etapIII etap
Rejestracja elektroniczna w IRK: 01.04. - 10.07.2022 
do godz. 20.00            
11.07. - 22.08.2022 
do godz. 16.00
23.08. - 23.09.2022 
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 11.07.2022  22.08.2022  23.09.2022
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców 11.07.2022
godz. 11.00
 22.08.2022
godz. 11.00
 23.09.2022
godz. 11.00
Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek logopedia z audiologią: 12.07.2022
godz. 9.00
 24.08.2022
godz. 9.00
 27.09.2022
godz. 9.00
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 15.07.2022
godz. 14.00
 nie dotyczy II
etapu
 nie dotyczy III
etapu
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 16. - 23.07.2022 01. - 22.08.2022 01. - 23.09.2022
- kandydaci cudzoziemcy oraz kandydaci z maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (IB): 01.06. - 11.07.2022 12.07.-22.08.2022  23.08.-23.09.2022
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 29.07.2022
godz. 14.00
 30.08.2022
godz. 14.00
 30.09.2022
godz. 14.00


Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia

Tabela zawiera terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia
 I etap                          II etap                          III etap                          
Rejestracja elektroniczna w IRK: 01.04. - 23.07.2022
do godz. 16.00
25.07. - 22.08.2022
do godz. 16.00
23.08. - 23.09.2022
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 23.07.2022 22.08.2022 23.09.2022
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 16. - 23.07.2022 01. - 22.08.2022 01. - 23.09.2022
- kandydaci cudzoziemcy oraz kandydaci z dyplomem zagranicznym  01.06. - 23.07.2022 25.07. - 22.08.2022 23.08. - 23.09.2022
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców 22.07.2022
godz. 11.00
22.08.2022
godz. 11.00
23.09.2022
godz. 11.00
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 26.07.2022
godz. 10.00
24.08.2022
godz. 10.00
27.09.2022
godz. 10.00
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 29.07.2022
godz. 14.00
30.08.2022
godz. 14.00
30.09.2022
godz. 14.00

 

 • Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w UPH wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów na danym poziomie studiów. Wysokość opłaty rekrutacyjnej system IRK wylicza po wybraniu przez kandydata kierunku studiów.
 • Opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie UPH - nie później niż ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów. Zaleca się, aby opłaty dokonywane były przelewem za pośrednictwem systemów gwarantujących szybki przepływ środków.
 • Po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto UPH, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej wniesienia. Jeżeli taka informacja nie ukaże się po około czterech dniach roboczych od momentu jej dokonania, kandydat winien skontaktować się z Działem Organizacji Studiów.
 • Po otrzymaniu informacji o wpłynięciu opłaty na osobiste konto rejestracyjne kandydata, ma on obowiązek sprawdzić ustawienie priorytetów przypisania opłaty do kierunku studiów lub ustawić je samodzielnie w terminie, do którego opłata na dany kierunek studiów musi być zaksięgowana.
 • Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty w przypadku:
  • nieważnej rejestracji (w tym braku zapisu na kierunek, wniesienia opłaty po terminie, negatywnego wyniku egzaminu maturalnego);
  • rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty;
  • nie uruchomienia kierunku z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
 • Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje prorektor ds. studiów po zakończeniu procesu rekrutacji, na podstawie złożonego przez kandydata podania.