Nauka

Konferencja Prorektorów ds. Nauki oraz Kierowników Biur/Działów Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych

W dniach 21-22 października br., Pani Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga i mgr Monika Ociesa - kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą wzięły udział w Konferencji Prorektorów ds. Nauki oraz Kierowników Biur/Działów Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych w Lublinie.

Wśród zaproszonych gości był Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który spotkał się z uczestnikami w formule on-line. Przemówienie Ministra dotyczyło m.in. kwestii związanych ze zbliżającą się ewaluacją nauki, planowanych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również funkcjonowania NCN. Na Konferencji gościł także prof. dr hab. Błażej Skoczeń – przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki. Wystąpienie Profesora dotyczyło ewaluacji jakości działalności naukowej, a także planów KEN oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki w tym zakresie.

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym, a organizatorami są na przemian polskie uczelnie  przyrodnicze i rolnicze.

Zdjęcia (link)