Nauka

W dniach 20-21 października 2022 roku w Leśnej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyła się Konferencja Prorektorów Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych. Organizatorami konferencji są na przemian polskie uczelnie przyrodnicze i rolnicze. W Konferencji wzięła udział delegacja naszej Uczelni w składzie:

  • Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr. hab. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni
  • Kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą mgr Monika Ociesa

Oprócz przedstawicieli naszego Uniwersytetu udział wzięli przedstawiciele następujących Uczelni: 

  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (organizator), 
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
  • Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, 
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • Politechnika Bydgoska (on-line)