AKTY PRAWNE:

  • OBWIESZCZENIE NR 2/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Rektora Nr 33 z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie organizacji, finansowania i rozliczania konferencji naukowych
  • ZARZĄDZENIE NR 33/2012 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie organizacji, finansowania i rozliczania konferencji naukowych

Dokumenty

Patrz: Druki Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą