Nauka

Rząd Chorwacji ogłosił nabór wniosków stypendialnych na rok akademicki 2021/22. Oferta skierowana jest zarówno do studentów wszystkich stopni (wymagane jest ukończenie co najmniej 2 semestrów studiów) jak i wykładowców. Stypendium umożliwia studiowanie lub prowadzenie badań w każdej dziedzinie w jednej z akredytowanych uczelni lub jednostek badawczych na terenie Chorwacji. Termin składania wniosków upływa z dniem 14 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji oraz Agencji ds. Mobilności i Programów UE.