Nauka

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe do dnia 05.11.2021 r.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 68/2021 Rektora UPH z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.
W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2021/22) podpisane przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z właściwymi koordynatorami wydziałowymi:

Wydział Nauk Humanistycznych – dr Rafał Kozak: rafal.kozak@uph.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych - dr Bartłomiej Suchodolski: bartlomiej.suchodolski@uph.edu.pl, dr Ola Bareja-Wawryszuk: ola.bareja-wawryszuk@uph.edu.pl

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – dr Renata Modzelewska-Łagodzin: renata.modzelewska-lagodzin@uph.edu.pl

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach - dr Krystian Tarczyński: krystian.tarczynski@uph.edu.pl

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – dr Joanna Omieciuch joanna.omieciuch@uph.edu.pl

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr tel.: 25 643 19 61.