Rocznik Mirgorod
Ukazał się międzynarodowy rocznik naukowy "Mirgorod", kolejne czasopismo naukowe afiliowane przy Instytucie Filologii Polskiej. Jest to periodyk interdyscyplinarny, skupiony głównie wokół teorii literatury.
"Mirgorod" powstał jako projekt polsko-szwajcarsko-ukraiński. Redakcję współtworzą badacze reprezentujący: slawistykę w Szwajcarii (Uniwersytet w Lozannie), Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach i slawistykę na Uniwersytecie w Doniecku.
Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Leonid Heller z Lozanny, a zastępcą redaktora naczelnego - prof. dr hab. Roman Mnich z IFP AP w Siedlcach.