Rada Instytutu Bilogii AP
W dniu 25 czerwca 2008 r. w Instytucie Biologii AP odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Instytutu Biologii podsumowujące a zarazem zamykające upływającą kadencję. Spotkaniu temu przewodniczyli panowie: prof. dr hab. Marek Żabka – Dyrektor IB i dr Ryszard Kowalski – Z-ca Dyrektora IB. W posiedzeniu uczestniczył JM Rektor Akademii Podlaskiej – prof. dr hab. Edward Pawłowski.

Galeria zdjęć z uroczystości