W Kirowie (Rosja) przebywała delegacja z Siedlec w składzie prof. dr hab. Edward Pawłowski rektor Akademii Podlaskiej, ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk dyrektor Instytutu Historii AP oraz dr Adam Bobryk rzecznik prasowy AP i jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Miasta.
 
Rektor prof. Edward Pawłowski i prof. dr hab. Władimir Danjuszenkow po podpisaniu umowy

    W trakcie pobytu zapoznano się z licznymi instytucjami oświatowymi, badawczymi i kulturalnymi. Dało to możliwość określenia zakresu współdziałania. W efekcie rektor prof. dr hab. Edward Pawłowski podpisał umowę o współpracy naukowo – dydaktycznej z Wiatskim Państwowym Uniwersytetem reprezentowanym przez prof. dr hab. Jewgienija Pimienowa oraz Wiatskim Państwowym Humanistycznym Uniwersytetem reprezentowanym przez prof. dr hab. Władimira Danjuszenkowa. Przedstawiciele Akademii Podlaskiej złożyli również wizytę w Wiatskiej Akademii Rolniczej, z którą współpraca realizowana jest już od wielu lat. Siedlecka Uczelnia przewiduje nie tylko kooperację badawczą, ale również wymianę młodzieży, zwłaszcza studentów historii. Jest to tym bardziej ważne, że miasto to w okresie caratu było punktem etapowym zsyłek, zachowało się więc wiele do dzisiaj jeszcze niezbadanych dokumentów. Pozostały w Kirowie również liczne polskie ślady, a znaczna część mieszkańców przyznaje się do polskiego pochodzenia.

W Gimnazjum im. Aleksandra Grina

  Siedleckie instytucje współpracowały z Kirowem, co najmniej od 1987 r. Była to wymiana gospodarcza, kulturalna i edukacyjna. W tym czasie kilka tysięcy Siedlczan odwiedziło Kirów. Przez nasze miasto sprzedano zaś ponad milion pralek automatycznych „Wiatka”. W ostatnich latach więzy te znacznie osłabły. Niemniej pozostało znaczące zainteresowanie tym rosyjskim miastem. Dlatego też prezydent Wojciech Kudelski wystąpił z inicjatywą podpisania umowy o współpracy. Decyzja w tej sprawie została podjęta przez Radę Miasta w dniu 27 czerwca. Już 30 czerwca wiceprzewodniczący Rady Miasta Adam Bobryk uroczyście podpisał tą umowę z władzami Kirowa. Jak podkreślił podczas tego spotkania szef administracji miasta Georgij Maczechin „My wiemy, że polski naród, przechodząc wszystkie próby XX wieku, zachował dobre relacje z Rosją, zna i ceni naszą kulturę i język. My również z szacunkiem zachowujemy pamięć o polskiej historii i wspaniałych bohaterach, staramy się poszerzać wiedzę naszej młodzieży o zaprzyjaźnionym słowiańskim narodzie”. Adam Bobryk wskazał zaś na praktyczny wymiar tej współpracy, która powinna być realizowana przez bezpośrednie kontakty instytucji. Już ustalono, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa podejmie współdziałanie z Gimnazjum im. Aleksandra Grina, gdzie prowadzone jest dodatkowe nauczanie języka polskiego, a Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 będzie utrzymywał kontakty z Liceum Prawno – Ekonomicznym działającym pod patronatem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu.

Podpisanie umowy z Wiatskim Państwowym Uniwersytetem. Na zdjęciu prof. dr hab. Edward Pawłowski i prof. dr hab. Jewgienij Pimienow

    Kirów jest siódmym miastem partnerskim Siedlec. Pierwsze informacje o tej miejscowości pochodzą z 1374 r. Początkowa nazywa to Hłynow, później Wiatka, a od 1934 r. Kirów. Położony jest on 1000 km za Moskwą. Stanowi stolicę jednego z największych obwodów europejskiej części Rosji. Miasto zamieszkuje 500 tys. ludzi. Zajmuje ono terytorium 748 km kw. i podzielone jest na 4 rejony. To duży ośrodek przemysłowy, kulturalny i edukacyjny. Przez niego przechodzą główne magistrale kolejowe łączące północny-zachód i centrum z Uralem, Syberią i Dalekim Wschodem.