konferencja inkluzja 01 tytulowa
W dniach 2-4 kwietnia 2014 roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlicach w gmachu Wydziału Humanistycznego gościł w swoich progach blisko 100 uczestników I Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej z Polski i z zagranicy - naukowców, ekspertów i praktyków zajmujących się różnymi aspektami problematyki inkluzji społecznej – w tym edukacji, pracy i rozwoju zawodowego, życia kulturalnego i społecznego.

Uroczystego otwarcia I Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej dokonała JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr hab. Tamara Zacharuk. Rozpoczęcie Kongresu swoją obecnością zaszczycili Ewa Łubianka Kierownik Oddziału Polityki Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Siedlcach, Jarosław Głowacki, Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, mjr Adam Kulik, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach wraz z mjr Arturem Grodzickim, kierownikiem działu penitencjarnego , Piotr Karaś, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy filia w Siedlcach, Ewa Marchel Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach oraz Joanna Kaniuk, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. W swoim wystąpieniu JM Rektor podkreśliła, że „idea zorganizowania I Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej zrodziła się oparciu o wieloletnie doświadczenia Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach w zakresie kształcenia studentów niepełnosprawnych w siedleckiej uczelni. (…) Celem naszego kongresu jest wpracowanie konstruktywnych konkluzji dotyczących budowania intelektualnego i społecznego potencjału dla konstruowania i wdrażania programów inkluzji społecznej w wymiarach lokalnych i państwowych, a może i ponadpaństwowych – euro regionalnych.„ W związku z przypadającym na 2 kwietnia Światowym Dzieniem Wiedzy o Autyzmie w niezwykłym występnie artystycznym zaprezentowały się dzieci – podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie. O działaniach Ośrodka oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym "SPONiA - Węgrów" opowiedziały pani Hanna Kasperowicz raz pani Gabriela Strąk.

Pierwszego dnia Kongresu w obradach plenarnych swoje wystąpienia zaprezentowali prof. Lesław Pytka, prof. Emilia Rangelova, prof. Andrzej Bałandynowicz, prof. Kazimierz Pospiszyl, prof. Maria Szyszkowska, prof. Irena Pospiszyl, dr Paweł Maciszczyk, prof. Inna Fedotenko, prof. Ewa Wysocka oraz prof. Anna Kieszkowska.

Drugi dzień kongresu przebiegał pod znakiem obrad w trzech sekcjach: sekcja I - Aksjologiczny wymiar inkluzyjnego porządku w przestrzeni edukacyjnej, socjalizacyjnej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i readaptacji społecznej wobec dzieci, młodzieży i dorosłych (przewodniczący: prof. Mirosław Babiarz oraz prof. Sławomir Sobczak); sekcja II - Model normatywno-instytucjonalnego upodmiotowienia i uspołecznienia osób z deficytami niepełnosprawności (przewodniczący: prof. Norbert Pikuła oraz prof. Leszek Ploch); sekcja III - Odpowiedzialność społeczna a praktyczne działania inkluzyjne jako wyraz demokratyzacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego (przewodniczący: prof. Wojciech Sroczyński oraz dr Dariusz Schmidt).

Trzeciego dnia kongresu uczestnicy mieli okazji wybrać się na zwiedzanie Siedlec śladami księżnej Aleksandry Ogińskiej lub wziąć udział w wycieczce do Warszawy, której głównym punktem była wizyta w Belwederze. W trakcie trwania kongresu zaprosiliśmy naszych gości również do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach oraz na specjalny koncert organowy w Sali Koncertowej na Wydziale Humanistycznym UPH. Przez wszystkie dni oglądać można było także na wystawę prac podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, a na wernisaż autorskiej wystawy malarskiej zaprosił prof. Mikołaj Bieluga.

Honorowym patronatem Kongres objęli Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Jego Ekscelencja Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski, Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy filia w Siedlcach Piotr Karaś, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach Ewa Marchel.

Komitet honorowy: prof. dr hab. Stanisław Jaczyński , ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, prof. dr hab. Romuald Kalinowski, prof. dr hab. Jerzy Kunikowski, prof. dr hab. Ryszard Ros, prof. dr hab. Lech Wyszczelski, prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek

Komitet naukowy: prof. dr hab. Tamara Zacharuk, prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, prof. dr hab. Mikołaj Bieluga, prof. Inna Fedotenko, prof. Larisa Mitina, prof. dr hab. Lesław Pytka, prof. Emilia Rangelova, prof. dr hab. Sławomir Sobczakdr Beata Bocian-Waszkiewicz

Fotogaleria

2 kwietnia 20143 kwietnia 2014