tytulowe
W dniach 7-8 kwietnia 2016 roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach już po raz trzeci gościł w swoich progach uczestników Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej.  Blisko 100 naukowców, ekspertów  i praktyków z Polski i z zagranicy zajmujących się różnymi aspektami problematyki inkluzji społecznej – w tym edukacji, pracy i rozwoju zawodowego, życia kulturalnego i społecznego obradowało w tym roku pod hasłem „Inkluzja społeczna w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Uroczystego otwarcia III Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej dokonała JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr hab. Tamara Zacharuk. Rozpoczęcie Kongresu swoją obecnością zaszczycili pan Wojciech Kudelski Prezydent miasta Siedlce,  pan Andrzej Rymuza w imieniu Starosty Siedleckiego, pan dr Henryk Brodowski wójt gminy Siedlce, ks. Jan Babik, kanclerz Kurii Siedleckiej reprezentujący ks. Biskupa Kazimierza Gurdę Ordynariusza Diecezji Siedleckiej, ks. dr Zenon Czumaj, dyrektor Muzeum Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie reprezentujący ks. Biskupa Tadeusza Pikusa Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej, podinsp. Jerzy Długosz rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach,  mjr Magdalena Maciejewska zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach wraz z mł. chor. Zbigniewem Śpiewakiem,  Piotr Karaś dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy filia w Siedlcach oraz  Ewa Marchel dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, pani Anna Hołownia dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, pani Anna Gugała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pan Sławomir Piotrowski dyrektor Domu Nad Stawami, pan Mirosław Bieniek dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim oraz pani Grażyna Sobiczewska kierownik Mazowieckiego Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydział w Siedlcach.

W swoim wystąpieniu JM Rektor nawiązała do realizacji zaleceń Europejskiej Strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020, w której istotną rolę przypisuje się zarówno edukacji, jak i czynnikom zewnętrznym determinującymi proces włączenia społecznego. Wszystkim uczestnikom kongresu zadedykowała słowa Bernarda Shaw’a: „Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.”

W obradach plenarnych pierwszego dnia Kongresu uczestnicy mieli okazję posłuchać następujących wystąpień: prof. Lesława Pytki, prof. Emilii Rangelovej, prof. Kazimierza Pospiszyla, prof. Larisy Mitiny, prof. Ryszarda Bery, prof. Anny Kanios i dr Małgorzaty Kuśpit, prof.  Anatolija Smantsera, prof. Ireny Pospiszyl, prof. Taisy Kalennikovej, prof. Ewy Wysockiej, prof. Eleny Asmakovets, prof. Hanny Żuraw, prof. Oksany Anisimovej, prof. Elżbiety Gaweł-Luty, prof. Leszka Plocha, prof. Tatiany Sidorchuk, prof. Janiny  Florczykiewicz oraz dr Danuty Al-Khamisy.

Po zakończeniu obrad plenarnych uczestnicy kongresu zasiedli na trybunach hali sportowej, aby obejrzeć pokazowy mecz koszykówki na wózkach, którego bohaterem była drużyna IKS Konstancin - zdobywca Pucharu Polski (2012), Wicemistrz Polski (2015) i Wicemistrz Euroligi (2014) w tej dyscyplinie paraolimpijskiej. Mecz zorganizowany został przez Siedleckie Towarzystwo Samorządowe, wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp.

Drugi dzień kongresu przebiegał pod znakiem obrad i dyskusji  w sekcjach, a podsumowania kongresu dokonał prof. Lesław Pytka. Obrady oficjalnie zamknęła prof. Tamara Zacharuk JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jednocześnie zapraszając na kolejny IV Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej w 2017 roku.

Efektem prac Kongresu są wydane w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  publikacje poświęcone problematyce edukacji inkluzyjnej:

  • L. Pytka, T. Zacharuk, M. Wiśniewska, PERSPEKTYWY I DOŚWIADCZENIA EDUKACJI INKLUZYJNEJ; Siedlce, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
  • S. Sobczak, B. Bocian-Waszkiewicz, A. Niewęgłowska, DYMENSJE I GRANICE EDUKACJI INKLUZYJNEJ; Siedlce, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Honorowym patronatem Kongres objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Jego Ekscelencja Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda, Jego Ekscelencja Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus, Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, Starosta Siedlecki Dariusz Stopa, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy filia w Siedlcach Piotr Karaś, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach Ewa Marchel.

Komitet honorowy: prof. dr hab. Stanisław Jaczyński , prof. dr hab. Mirosław Dyrda,  ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, prof. dr hab. Romuald Kalinowski, prof. dr hab. Jerzy Kunikowski, doktor honoris causa, prof. dr hab. Ryszard Rosa, prof. dr hab. Lech Wyszczelski, prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek

Komitet naukowy: Prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Prof. Inna Fedotenko, Prof. Larisa Mitina, Prof. dr hab. Lesław Pytka, Prof. dr hab. Leszek Ploch, Prof. Emilia Rangelova, Prof. dr hab. Sławomir Sobczak, Dr Beata Bocian-Waszkiewicz

Fotogaleria