tytulowe
W dniu 19 kwietnia, JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk i Dyrektor mgr Marianna Zambrzycka podpisały umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a Samodzielnym Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina z siedzibą w Rudce.

W ramach porozumienia Uczelnia zobowiązuje się m.in. do okazywania merytorycznego wsparcia Szpitalowi, przeprowadzania badań i ekspertyz; uczestniczenia w konsultacjach; udzielania pomocy w organizacji spotkań informacyjnych, promocyjnych, szkoleń oraz nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami nauki. Natomiast Szpital będzie współdziałał w organizowanych przez Uniwersytet przedsięwzięciach, konferencjach naukowych, seminariach itp.; opiniował przedłożone projekty programów studiów i innych form kształcenia; udzielał wsparcia w pozyskiwaniu środków finansowych na organizację wspólnych przedsięwzięć. Szpital umożliwi również odbywanie przez studentów UPH praktyk. Jako osoby odpowiedzialne za realizację porozumienia wyznaczeni zostali: dr hab. Anna Charuta, prof. UPH, Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oraz mgr Ewa Witkowska, Naczelna Pielęgniarka Szpitala.

Fotogaleria