Jubileusz prof. zw. dr hab. Mariana Cieślarczyka
W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbył się Jubileusz 70-tych urodzin prof. zw. dr hab. Mariana Cieślarczyka. Z racji Tego Święta do Pałacu Ogińskich w Siedlcach przybyło wielu zacnych Gości, reprezentujących różne ośrodki naukowe i badawcze z terenu całego kraju. Wśród uczestników było także wielu naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, na czele z JM Rektor prof. dr hab. Tamarą Zacharuk, prorektorami prof. dr hab. Barbarą Gąsiorowską, prof. dr hab. Kazimierzem Jankowskim oraz prof. dr hab. inż. Zbigniewem Karczmarzykiem, a także Kanclerzem UPH dr Ireneuszem Chrząścikiem. Uroczystości przewodniczył dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Stanisław Jaczyński.

Wydarzenie to połączone było z promocją trzech tomów książki pt. „Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania” dedykowanych Profesorowi Marianowi Cieślarczykowi. Pierwszy tom o podtytule „Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Cieślarczykowi”, ukazała się pod redakcją Stanisława Jaczyńskiego i Jerzego Kunikowskiego. Redaktorami drugiego tomu: „Bezpieczeństwo współczesnego człowieka” są: Mirosław Minkina, Agnieszka Filipek i Joanna Ważniewska. Trzeci tom został zredagowany przez: Marylę Fałdowską, Andrzeja W. Świderskiego, Grzegorza Wierzbickiego, nosi tytuł „Kultura i wychowanie”.

Prof. zw. dr hab. Marian Cieślarczyk urodził się 26.01.1946 r. w Łasku, w województwie łódzkim. W roku 1967 ukończył z wyróżnieniem, studia w Oficerskiej Szkole Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Przez 10 lat służył w jednostkach i instytucjach wojskowych. W 1981 r. obronił w Wydziale Pedagogicznym WAP pracę doktorską poświęconą socjologii prasy. Zwieńczeniem badań prowadzonych przez płk. dr. Mariana Cieślarczyka w Instytucie Badań Społecznych (1977-1989) oraz w Wojskowym Instytucie Badań Socjologicznych (1990-1999), było kolokwium habilitacyjne w Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej w 1998 roku, na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Psychospołeczne i organizacyjne elementy bezpieczeństwa i obronności”. Praca ta została wyróżniona nagrodą Rektora AON. Od roku 1999 Jubilat rozpoczął pracę naukową w Instytucie Pedagogiki siedleckiej Uczelni, jako profesor nadzwyczajny. Od roku 2009 piastuje funkcję Dyrektora Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego. Tytuł profesora otrzymał w 2012 roku. Aktualnie prof. zw. dr hab. Marian Cieślarczyk, pełni obowiązki kierownika Zakładu Kultury Bezpieczeństwa i Metodologii w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach.

Agnieszka Filipek, Joanna Ważniewska, Maryla Fałdowska

Fotogaleria