Zdjęcie tytułowe
W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyły się, pod honorowym patronatem JM Rektor UPH prof. dr hab. Tamary Zacharuk oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Pawła Solocha, V Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności, nt.: „W poszukiwaniu relacji między bezpieczeństwem i obronnością”.


Warsztaty zostały zorganizowane przez Transdyscyplinarne Centrum Badania  Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. K. Bogdańskiego UPH w Siedlcach, Zakład Kultury Bezpieczeństwa i Metodologii, Zakład Obronności Państwa oraz Zakład Historii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Akademię Pomorską w Słupsku, Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Siedlcach oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Obronności z siedzibą we Wrocławiu.

Celami szczegółowymi dwudniowych obrad było ukazanie spotykanych w teorii i w praktyce różnych znaczeń pojęć bezpieczeństwo i obronność przez przedstawicieli „różnych szkół” teoretycznych i różnych instytucji oraz zaprezentowanie sposobów ewoluowania znaczenia tych pojęć w ostatnich kilku dziesięcioleciach. Podjęto także próbę określenia tzw. „wspólnego rdzenia” znaczeniowego obu tych pojęć, czyli tego, co je łączy oraz przybliżenie dobrych praktyk dydaktycznych i badawczych w odniesieniu do bezpieczeństwa i obronności.

V Warsztaty swoją obecnością zaszczycili: JM Rektor UPH prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Dziekan Wydziału Humanistycznego UPH prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa WH UPH prof. dr hab. Mirosław Minkina, prof. dr hab. Jerzy Kunikowski (profesor honoris causa), dr Jolanta Brodowska-Szewczuk Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH. Honorowym przewodniczącym Rady Naukowej V Warsztatów był prof. dr hab. Janusz Sztumski.

Na forum siedleckiej Uczelni spotkali się naukowcy i praktycy reprezentujący wiele Uczelni i Instytucji, zajmujący się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Prelegenci, reprezentujący osiem ośrodków naukowo-dydaktycznych i badawczych, wygłosili 13 referatów, w których, między innymi, podjęto próbę ukazania znaczenia pojęcia bezpieczeństwa i obronności oraz relacje zachodzące między tymi pojęciami. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Ryszard Wróblewski (UPH w Siedlcach), prof. dr hab. Andrzej Urbanek (Akademia Pomorska w Słupsku), ks. dr Sławomir Bylina (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Mariusz Kubiak (UPH w Siedlcach), prof. dr hab. Marian Cieślarczyk (UPH w Siedlcach), ks. dr Józef Kożuchowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu), prof. dr hab. Agata Tyburska (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), dr Wojciech Czajkowski (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON” w Krakowie), prof. dr hab. Zbigniew Grzywna (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), dr Renata Tarasiuk (UPH w Siedlcach), mgr Maciej Podloch (Uniwersytet Wrocławski), dr Teresa Szot-Gabryś (UPH w Siedlcach) oraz dr Andrzej W. Świderski (Rada Naukowa TCBPB UPH w Siedlcach).

Wśród znakomitych gości znaleźli się również: prof. dr hab. Jacek Pawłowski, Przewodniczący Rady Naukowej V Warsztatów, prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler, prof. dr hab. inż.  Maciej Marszałek, prof. dr hab. Ryszard Niedźwiecki z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, prof. dr hab. Tadeusz Szczurek reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, dr Krzysztof Łojek i prof. dr hab. Sławomir Zalewski z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,  prof. dr hab. Marian Marcinkowski z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, prof. dr hab. Jan Zych z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Mirosław Kwieciński z Fundacji Instytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie, prof. dr hab. Piotr Majer z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Akademię Pomorską w Słupsku reprezentowali prof. dr hab. Andrzej Urbanek i dr Mieczysław Koziński.

Maryla Fałdowska
Agnieszka Filipek
Joanna Ważniewska

Fotogaleria