tytuloweW dniach 6-7 kwietnia 2017 roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach już po raz czwarty gościł w swoich progach uczestników Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej. Ponad 120 naukowców, ekspertów i praktyków z Polski i z zagranicy zajmujących się różnymi aspektami problematyki inkluzji społecznej – w tym edukacji, pracy i rozwoju zawodowego, życia kulturalnego i społecznego obradowało w tym roku pod hasłem „Inkluzja społeczna – wdrożenia – wersje i kontrowersje”.

Uroczystego otwarcia IV Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej dokonała JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr hab. Tamara Zacharuk. Rozpoczęcie Kongresu swoją obecnością zaszczycili pani Anna Sochacka zastępca prezydenta miasta Siedlce, pan Andrzej Rymuza w imieniu Starosty Siedleckiego, pan dr Henryk Brodowski wójt gminy Siedlce, Marcin Kulicki Prezes Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, bryg. Waldemar Rostek zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, nadkom. mgr Dariusz Król zastępca Komendanta Miejskiego policji w Siedlcach, por. Stanisław Jabłoński Kierownik Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Siedlcach, pani Anna Gugała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pan Mirosław Bieniek dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim oraz pani dr Urszula Wyrzykowska-Dudek dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.

Celem  IV Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej  było ukazanie myśli polskich i zagranicznych naukowców w najważniejszych kwestiach dotyczących ekskluzji, integracji a przede wszystkim inkluzji społecznej, a także refleksji naukowej nad powyższą tematyką. Uczestnicy Kongresu podjęli również próbę określenia wizji edukacji w Polsce i w świecie współczesnym. Gościliśmy przedstawicieli polskich i zagranicznych środowisk naukowych z: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Uniwersytetu Technicznego w Ankonie we Włoszech, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II, Litewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie, Ministerstwa Edukacji w Izrael, Omskiego Uniwersytetu Państwowego, Kolegium Zawodowego w Essen, Smoleńskiego Uniwersytetu Państwowego, Sofijskiego Uniwersytetu, Wioski Dziecięcej w Bułgaria, Towarzystwa Naukowego EDUCARE w Warszawie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Tule, Uniwersytetu Lancashire w Anglii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej Im. J. Korczaka w Warszawie, Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupłay w Grodnie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

W swoim wystąpieniu JM Rektor zwróciła uwagę, że „szansą na włączenie społeczne jest edukacja inkluzyjna, która daje możliwość osobom marginalizowanym, odrzuconym, na zdobycie wykształcenia czyli umożliwia realizację prawa człowieka do zdobycia wykształcenia. Wykształcenie i wychowanie ma dla człowieka szczególną wartość. Już Hegel pisał, że te dwa elementy sprawiają, iż jednostki rodzą się do życia po raz drugi, wyzwalając w nich świadomość wolności i zaufanie do siebie samych.”

Po zakończeniu obrad plenarnych uczestnicy kongresu mieli okazję wziąć udział w spektaklu Carmen na kanwie opery Georgesa Bizeta. Odtwórcami głównych ról są jedni z najlepszych tancerzy w Polsce - finaliści programu You Can Dance - Po prostu tańcz!, a reżyserem i choreografem Carmen jest Iwona Maria Orzełowska. Spektakl jest próba połączenia tradycyjnych wartości Teatru Tańca i Baletu z technikami tańca modern i hip hop. W ten sposób Teatr Tańca Caro Dance podejmuje dialog ze współczesną młodzieżą.

Drugi dzień kongresu rozpoczął się inaugurującym spotkaniem I Zjazdu Absolwentów Niesłyszących naszej Uczelni, którym karty Klubu Absolwenta UPH wręczyła uroczyście JM Rektor, prof. Tamara Zacharuk. Gościem honorowym drugiego dnia był prezes PFRON, pan Robert Kwiatkowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił „konieczność wyrównywania szans i wspieranie jednostek potencjalnie zagrożonych wykluczeniem”. W pierwszej części przed uczestnikami kongresu wystąpiła grupa MOG-ę, którą tworzą studenci głusi pod kierunkiem pani mgr Haliny Grzeszczuk. Grupa realizuje tłumaczenie piosenek na polski język migowy (PJM),

Dalsza część przebiegała pod znakiem obrad oraz dyskusji w sekcjach. Obrady oficjalnie zamknęła prof. Tamara Zacharuk JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jednocześnie zapraszając na kolejny V Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej w 2018 roku.

Efektem prac Kongresu są wydane w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach publikacje poświęcone problematyce edukacji inkluzyjnej:
  • L. Pytka, K. Marciniak-Paprocka, Inkluzja społeczna. Różnicowanie struktur i doskonalenie funkcji; Siedlce, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
  • T. Zacharuk, E. Jówko, Edukacja inkluzyjna. Bogactwo form i treści; Siedlce, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Szczegółowe informacje: www.kis.uph.edu.pl

Fotogaleria