tytulowe
W dniu 24 listopada zostało zawarte porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym i Wojskową Komendą Uzupełnień w Siedlcach. Dokument podpisali JM Rektor prof. dr hab. Tamara ZACHARUK (UPH) oraz ppłk mgr inż. Michał OŹDZIŃSKI (WKU). Obecni na uroczystości byli również prorektorzy: prof. dr hab. Mirosław Minkina, prof. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. dr hab. Anna Charuta, prodziekan Wydziału Humanistycznego dr Beata Gałek oraz dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa prof. dr hab. Mariusz Kubiak.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach będą współpracować ze sobą w celu:
  • podniesienia poziomu akceptacji polityki obronnej państwa, w tym kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, promocji Wojska Polskiego;
  • wsparcia aktywności społecznej w procesie edukacji obronnej, kultury fizycznej i umiejętności wojskowych oraz przygotowania młodzieży do obrony Ojczyzny, w szczególności młodzieży studiującej na kierunku bezpieczeństwo narodowe;
  • kształtowania postaw patriotycznych, edukacji historycznej oraz związanej z tradycjami i dziedzictwem oręża polskiego;
  • współpracy i współdziałania w zakresie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej;
  • naboru potencjalnych kandydatów do służby w Siłach Zbrojnych RP, w szczególności do Wojsk Obrony Terytorialnej, Narodowych Sił Rezerwowych oraz na potrzeby zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, a także podniesienia poziomu wiedzy na temat Wojsk Obrony Terytorialnej.

Fotogaleria