Druk Plik
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Uczelni Plik DOC Plik PDF
Oświadczenie kandydata na członka Rady Uczelni Plik DOC Plik PDF
Zgoda na kandydowanie na członka Rady Uczelni Plik DOC Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.