Wersja polska (wersja z okazji 50-lecia UPH)

Format dokumentu Plik
format AI (format wektorowy, wymagany program Adobe Illustrator wersja 6) Plik GFX
format PNG (format rastrowy) Plik GFX
  - kolorystyka czarno-biała Plik GFX


Wersja angielska

Format dokumentu Plik
format CDR (format wektorowy, wymagany program CorelDraw min. v7.0) Plik GFX
format TIFF (format rastrowy, model CMYK, 300 dpi) Plik GFX
format JPG (format rastrowy) Plik GFX


Wersja rosyjska

Format dokumentu Plik
format CDR (format wektorowy, wymagany program CorelDraw min. v7.0) Plik GFX
format JPG (format rastrowy) Plik GFX
Do odczytania dokumentów oznaczonych jako Plik GFX niezbędny jest program graficzny odczytujący podany format plików.


Zasady stosowania logotypów

 

Patrz: zakładka Pracownicy > Promocja Uniwersytetu, tabela Dokumenty > Księga identyfikacji wizualnej

format TIFF (format rastrowy, model CMYK, 300 dpi) Plik GFX