Pracownicy

Nazwa uczelni w językach obcych

  • Nazwa uczelni w języku angielskim: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities [logotyp]
  • Nazwa uczelni w języku rosyjskim: Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце [logotyp]
  • Nazwa uczelni w języku niemieckim: Naturwissenschaftlich-Humanistische Universität Siedlce [logotyp *]
  • Nazwa uczelni w języku francuskim: Université des Sciences Naturelles et Humaines de Siedlce [logotyp *]
  • Nazwa uczelni w języku hiszpańskim: Universidad de Ciencias Naturales y Humanidades de Siedlce [logotyp *]

    * - nazwy UPH w językach obcych: niemieckim, francuskim oraz hiszpańskim używa się z logo UPH określonym dla języka polskiego.

Wersja polska logotypu

Format dokumentu Plik
format CDR (format wektorowy, wymagany program CorelDraw min. v7.0) Plik GFX
 - wersja kolorystyczna biała Plik GFX
 - wersja kolorystyczna czarna Plik GFX
 - wersja kolorystyczna srebrna Plik GFX
 - wersja kolorystyczna złota Plik GFX
format TIFF (format rastrowy, model CMYK, 300 dpi) Plik GFX
format PNG (format rastrowy, przezroczyste tło)
Plik GFX
- wersja kolorystyczna biała Plik GFX
 - wersja kolorystyczna czarna Plik GFX
 - wersja kolorystyczna srebrna Plik GFX
 - wersja kolorystyczna złota Plik GFX
format JPG (format rastrowy) Plik GFX
format DOC (logotyp osadzony w pliku programu MSWord) Plik DOC


Wersja angielska logotypu

Format dokumentu Plik
format CDR (format wektorowy, wymagany program CorelDraw min. v7.0) Plik GFX
format TIFF (format rastrowy, model CMYK, 300 dpi) Plik GFX
format JPG (format rastrowy) Plik GFX


Wersja rosyjska logotypu

Format dokumentu Plik
format CDR (format wektorowy, wymagany program CorelDraw min. v7.0) Plik GFX
format JPG (format rastrowy) Plik GFX
Do odczytania dokumentów oznaczonych jako Plik GFX niezbędny jest program graficzny odczytujący podany format plików.
format TIFF (format rastrowy, model CMYK, 300 dpi) Plik GFX