Pracownicy

Koleżanki i Koledzy - Szanowna Władzo Uczelni i Wszyscy Pracownicy!

Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Związków Zawodowych działających na AP oraz dwóch Pracownic Wydziału Przyrodniczego, dla których za zgodą JM Rektora w dniach 21 maja - 14 czerwca br. odbyła się zbiórka pieniężna. Na Wydziale Przyrodniczym zebrano 1606,16 zł; na Wydziale Nauk Ścisłych 160 zł, w Bibliotece Głównej i w dwóch budynkach na Żytniej 396,26 zł a przy kasie w Rektoracie 208,65 zł czyli razem 2.371,07 zł. Kwota ta została wpłacona do kasy banku, który jako jedyny, bez warunków dodatkowych zareagował na pisma zainteresowanych, poparte prośbą sześciu Związków działających na Uczelni, o odstąpienie od egzekucji komorniczej. Bank, po wpłacie głównego zadłużenia dał nadzieję na umorzenie odsetek.

Nie wszystkich udało się nam w czasie zbiórki zastać, a że potrzeby są olbrzymie, będziemy prosić Pana Rektora o pozwolenie na zbiórkę w październiku. Za okazane do tej pory serce WSZYSTKIM BARDZO GORĄCO DZIĘKUJEMY.

Stefania Hęciak - odpowiedzialna za zbiórkę