W dniu 15 marca 2013 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Wybrano Zarząd PKZP oraz Komisję Rewizyjną PKZP w następujących składach:

Zarząd PKZP:

  1. Marta Frelek
  2. Aldona Mazur
  3. Jolanta Mućko


Komisja Rewizyjna PKZP:

  1. Elżbieta Łęczycka
  2. Aleksandra Kicka
  3. Michał Kowal

Druki PKZP

Tabela zawiera druki Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (Statut jest do wglądu w Zarządzie PKZP)    
Deklaracja przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej   Plik dostępny cyfrowo
Wniosek o przeksięgowanie wkładów członkowskich Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Wniosek o udzielenie pożyczki Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.