Pracownicy

Rocznik Mirgorod
Ukazał się międzynarodowy rocznik naukowy "Mirgorod", kolejne czasopismo naukowe afiliowane przy Instytucie Filologii Polskiej. Jest to periodyk interdyscyplinarny, skupiony głównie wokół teorii literatury.
"Mirgorod" powstał jako projekt polsko-szwajcarsko-ukraiński. Redakcję współtworzą badacze reprezentujący: slawistykę w Szwajcarii (Uniwersytet w Lozannie), Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach i slawistykę na Uniwersytecie w Doniecku.
Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Leonid Heller z Lozanny, a zastępcą redaktora naczelnego - prof. dr hab. Roman Mnich z IFP AP w Siedlcach.