Aktualności PRACOWNICY

Litteraria IFP
Już można czytać nowe czasopismo naukowe
Instytutu Filologii Polskiej. Jest nim "Conversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy". Redaktorem Naczelnym została prof. dr hab. Danuta Szymonik, Kierownik Pracowni Komparatystyki i Literatury Regionalnej w Katedrze Teorii Literatury IFP. Powstał periodyk międzynarodowy, m.in. we współpracy ze slawistyką na Ukrainie (na Uniwersytecie w Doniecku). Pierwszy numer dotyczy zagadnień z pogranicza teorii i historii literatury, określonych tu zwięzłym terminem "mitopoetyka".
W Kirowie (Rosja) przebywała delegacja z Siedlec w składzie prof. dr hab. Edward Pawłowski rektor Akademii Podlaskiej, ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk dyrektor Instytutu Historii AP oraz dr Adam Bobryk rzecznik prasowy AP i jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Rada Instytutu Bilogii AP
W dniu 25 czerwca 2008 r. w
Instytucie Biologii AP odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Instytutu Biologii podsumowujące a zarazem zamykające upływającą kadencję. Spotkaniu temu przewodniczyli panowie: prof. dr hab. Marek Żabka – Dyrektor IB i dr Ryszard Kowalski – Z-ca Dyrektora IB. W posiedzeniu uczestniczył JM Rektor Akademii Podlaskiej – prof. dr hab. Edward Pawłowski.
Rocznik Mirgorod
Ukazał się międzynarodowy rocznik naukowy "Mirgorod", kolejne czasopismo naukowe afiliowane przy
Instytucie Filologii Polskiej. Jest to periodyk interdyscyplinarny, skupiony głównie wokół teorii literatury.
"Mirgorod" powstał jako projekt polsko-szwajcarsko-ukraiński. Redakcję współtworzą badacze reprezentujący: slawistykę w Szwajcarii (Uniwersytet w Lozannie), Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach i slawistykę na Uniwersytecie w Doniecku.
Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Leonid Heller z Lozanny, a zastępcą redaktora naczelnego - prof. dr hab. Roman Mnich z IFP AP w Siedlcach.