Pracownicy

Aktualności PRACOWNICY

Rada Instytutu Bilogii AP
W dniu 25 czerwca 2008 r. w
Instytucie Biologii AP odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Instytutu Biologii podsumowujące a zarazem zamykające upływającą kadencję. Spotkaniu temu przewodniczyli panowie: prof. dr hab. Marek Żabka – Dyrektor IB i dr Ryszard Kowalski – Z-ca Dyrektora IB. W posiedzeniu uczestniczył JM Rektor Akademii Podlaskiej – prof. dr hab. Edward Pawłowski.
Rocznik Mirgorod
Ukazał się międzynarodowy rocznik naukowy "Mirgorod", kolejne czasopismo naukowe afiliowane przy
Instytucie Filologii Polskiej. Jest to periodyk interdyscyplinarny, skupiony głównie wokół teorii literatury.
"Mirgorod" powstał jako projekt polsko-szwajcarsko-ukraiński. Redakcję współtworzą badacze reprezentujący: slawistykę w Szwajcarii (Uniwersytet w Lozannie), Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach i slawistykę na Uniwersytecie w Doniecku.
Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Leonid Heller z Lozanny, a zastępcą redaktora naczelnego - prof. dr hab. Roman Mnich z IFP AP w Siedlcach.