Pracownicy

Aktualności PRACOWNICY

Okładka CONVERSATORIA LINGUISTICA
Na początku maja 2008 ukazał się pierwszy numer czasopisma "Conversatoria Linguistica". Jest to międzynarodowy rocznik naukowy, afiliowany przy
Instytucie Filologii Polskiej AP. Redakcja mieści się w Katedrze Językoznawstwa IFP AP. Redaktorem Naczelnym została prof. dr hab. Krystyna Wojtczuk (także Autorka pięknej, kolorowej okładki).

Ten periodyk lingwistyczny poświadcza mocną pozycję językoznawstwa na siedleckiej polonistyce. Pismo zamieszcza jednak rozprawy badaczy także z innych ośrodków naukowych w Polsce, a wydawane jest we współpracy z Uniwersytetem w Doniecku na Ukrainie.

By zobaczyć zawartość pierwszego numeru, kliknij tutaj.