Kandydaci

I Integracyjna Uczelnia w Polsce zaprasza osoby z niepełnosprawnościami – studiuj u nas…

Kandydaci z niepełnosprawnościami, którzy chcą zgłosić się do biura rekrutacji znajdującego się przy ulicy Żytniej 39 w Siedlcach mogą zamówić bezpłatnie transport busem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami dzwoniąc pod numer Centrum: 25 643 17 39 lub bezpośrednio do pana kierowcy pod numer: 728 794 132.

Zapewniamy między innymi: usługi Tłumaczy Języka Migowego na każdych zajęciach, usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, transport przystosowanym busem, zajęcia specjalistyczne, nowoczesną bazę dydaktyczną, przystosowane pokoje w Domach Studenta, pomoc materialną w formie wysokich stypendiów. Więcej informacji na stronie Centrum: www.cwn.uph.edu.pl

Zadzwoń, napisz, przyjedź – warto!

Centrum na Facebooku

Zapraszamy.

Rekrutacja

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać informacje oraz pomoc w procesie rekrutacji na studia w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny: 25 643 17 39 lub mailowy:

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie Centrum: www.cwn.uph.edu.pl

Wymagane dokumenty

Oprócz rejestracji w IRK, niepełnosprawni kandydaci na studia zobowiązani są ponadto do wypełnienia oraz złożenia w biurze Centrum Kwestionariusza osoby z niepełnosprawnością wraz z Kaluzulą informacyjną/Klauzulą zgody (do pobrania na stronie Centrum w zakładce: Kandydaci) i aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych).