Uniwersytet

Aktualności

242289157 1957179654445779 2007906148295664107 n

20 września w naszym Uniwersytecie odbyła się XIX Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki nt. „Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości”.

Konferencja odbyła się on-line i prowadzona była w 5 sekcjach tematycznych:

  • nauk humanistycznych,
  • nauk społecznych,
  • nauk rolniczych,
  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • nauk ścisłych i przyrodniczych.

Celem konferencji było zaprezentowanie, zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich i doktoranckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju.

Poniżej lista osób, które wygrały konkurs na najlepszy artykuł naukowy w ramach poszczególnych sekcji

Sekcja Nauk Humanistycznych, Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I miejsce

Pani Paulina Kozioł, która zaprezentowała pracę na temat: Popularność lokalnej turystyki w czasie pandemii Covid-19.

II miejsce

Pani Zuzanna Siek, która zaprezentowała pracę na temat: Superfekundacja - zadziwiające zjawisko biologiczne.

III miejsce

Pan Eryk Magier, który zaprezentował pracę na temat: Afera Jakuba Becala i konflikty religijne w Toruniu jako ilustracja sytuacji religijno-politycznej w Rzeczpospolitej u schyłku XVII wieku.

 

Sekcja Nauk Rolniczych

I miejsce

Pani Marta Zawadzka - "Fauna denna drobnych zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenach użytkowanych rolniczo".

II miejsce

Pani Olga Kosewska - "Jęczmień i jego formy jako pokarm szkodników magazynowych na przykładzie kapturnika zbożowca (Rhyzopertha dominica)".

III miejsce

Pani Mariola Zając - "Dynamika rozwoju agroenergetyki w wybranych krajach europejskich".

 

Sekcja Nauk Społecznych

I miejsce

Martyna Rajek - Kwiatek - "Kryzys miast polskich a nowe wyzwania w obliczu pandemii COVID-19".

II miejsce

Jakub Skibiński,  Mateusz Krekora - "Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarczego gminy Józefów na tle przemian społeczno-ekonomicznych jednostki".

III miejsce

Martyna Krzyżanowska - "Stosowanie różnorodnych metod pracy podczas zajęć zdalnych w klasach 1-3 oraz w zerówce szkolnej na przykładzie badań własnych".

Serdecznie gratulujemy!

JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina, dr hab. n. med. Jakub Radziszewski Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Marcin Kulicki Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, uroczyście przecinają wstęgę na otwarciu Centrum Symulacji Medycznej

W czwartek 16 września br. w naszym Uniwersytecie otworzyliśmy uroczyście Centrum Symulacji Medycznej. W wydarzeniu wzięli udział: JE ks. biskup Kazimierz Gurda, p. Anna Kaszuba Kierownik Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, p. Magdalena Sałata Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, p. Robert Szczepanik Wiceprezydent Miasta Siedlce, p. dr Henryk Brodowski Wójt Gminy Siedlce, p. Marcin Kulicki Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, p. Małgorzata Medak i p. Joanna Reda reprezentujące Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, p. prof. Robert Gałązkowski Dyrektor Pogotowia Lotniczego, p. Leszek Szpakowski Dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach RM MEDITRANS, p. prof. dr hab. Lubomir Bodnar Dyrektor Siedleckiego Centrum Onkologii wraz z zastępcą p. dr n. med. Joanną Kozłowiec, mł. insp. Andrzej Dziewulski Komendant Miejski Policji w Siedlcach, płk dr Sławomir Niemirka Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Maz., st. bryg . mgr inż. Andrzej Celiński Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, władze naszej Uczelni, studenci, absolwenci, przyjaciele UPH, przedstawiciele mediów.

Projekt „Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości ponad 2,5 mln zł., pozwoli na zmaterializowanie marzenia o budowie nowoczesnej bazy dydaktycznej dla naszych medyków.

List gratulacyjny Wojewody Mazowieckiego

List gratulacyjny Marszałka Województwa Mazowieckiego

List gratulacyjny Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

List gratulacyjny Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

O CSM w Tygodniku Siedleckim (link do materiału)

O CSM w Życiu Siedleckim (link do materiału)

O CSM w Radio Eska (link do materiału)

O CSM w RDC (link do materiału)


Fot. Marcin Sutryk