Uniwersytet

 Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa

Zapraszamy do skorzystania z oferty Podyplomowych Studiów Cyberbezpieczeństwo prowadzonych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych. Studia Podyplomowe obejmują swoim zakresem najnowsze stosowane rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni. Problematyka studiów została opracowana przez doświadczonych praktyków - wykładowców czterech Instytutów: Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Instytutu Informatyki, Instytutu Matematyki oraz Instytutu Zarządzania i Jakości.

Studia Podyplomowe Cyberbezpieczeństwo przeznaczone są dla osób zarówno posiadających kompetencje zawodowego informatyka jak i osób, które zamierzają swoją karierę zawodową związać z zapewnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.