Uniwersytet

20191114 DSC4392
Trwa rekrutacja na studia!
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
https://irk.uph.edu.pl/pl/
Informacje rekrutacyjne znajdziesz tutaj:
https://www.uph.edu.pl/kandydaci

Dołącz do nas już dziś!
https://www.youtube.com/c/UniwersytetPrzyrodniczoHumanistycznywSiedlcach/videos