1 czerwca 2011 roku w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach przy ul. Popiełuszki 9 odbyła się piąta edycja konkursu „Liga Menedżerów Biznesu”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Menedżerów „TOP MANAGER” działające przy Instytucie Zarządzania i Marketingu. Konkurs stanowił przegląd wiedzy studentów z tematyki związanej z zarządzaniem, ekonomią, marketingiem, prawem i logistyką. Ponadto studenci mieli okazję wykazać się umiejętnością zastosowania swojej dotychczas zdobytej wiedzy w praktyce.

 

Konkurs składał się z trzech etapów. W  etapie pierwszym każdy z pięciu zespołów zaprezentował autorski pomysł na promocję Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Studenci wykorzystali różnego rodzaju środki multimedialne oraz wykazali się dużą kreatywnością – co było dodatkowo punktowane przez jury. W drugim etapie uczestnicy konkursu przystąpili do quizu tematycznego. Dwa zespoły, które zgromadziły największą ilość punktów zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu, gdzie należało rozwiązać zadanie finałowe, którym było studium przypadku. Zadanie dotyczyło sytuacji, w której hipotetyczna organizacja stanęła w obliczu zagrożenia utraty wizerunku spowodowanego wykryciem zanieczyszczeń niebezpiecznymi substancjami w produkowanych wyrobach. Powyższa informacja dotarła już do mediów. Zespoły miały przygotować wystąpienie publiczne podczas konferencji prasowej, którego celem było załagodzenie negatywnych skutków zaistniałej sytuacji oraz obrona wizerunku przedsiębiorstwa. Jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele władz uczelni oraz siedleckich przedsiębiorstw, oceniło studentów za umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreatywność, autoprezentację, znajomość tematyki PR oraz etyki biznesu.

 

Po burzliwych obradach jury, wyłoniono zwycięzców, którymi zostali studenci II roku kierunku logistyka: Jakub  Gałachowski, Katarzyna Kryńska oraz Ewelina Kukawska. Drugie miejsce zajął zespół w składzie: Bartosz Bernat, Wojciech Domański oraz Radosław Kiełczykowski. Trzecie miejsce wywalczyli: Ewelina Gołębiewska, Radosław Kalinowski oraz Kamil Joński. Nagrody i dyplomy laureatom wręczyli Prodziekan ds. Nauki prof. nzw. dr hab. Janusz Toruński oraz przewodniczący jury Piotr Karaś, Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z siedzibą w Siedlcach.

 

Patronami medialnymi konkursu były: Gazeta Siedlecka, Radio Eska oraz TV Siedlce.

Fotogaleria