W dniu 7 lipca zainaugurowała działalność XIV Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej. Uroczystego otwarcia dokonał prorektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. dr hab. Kazimierz Jankowski. Na inaugurację przybyli także m.in. prodziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej dr Andrzej Borkowski oraz prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, naczelnik Gabinetu Prezydenta Grzegorz Orzełowski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oddział Siedlce Jacek Grabiński.

W obecnym roku w Szkole uczestniczy 40 osób z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Jak zaznaczyła dr Beata Walęciuk-Dejneka w ciągu trzech tygodni realizowany będzie program dydaktyczno-kulturalny. Ma on na celu podniesienie kompetencji językowych oraz przybliżenie codziennego życia Polski. Prezydent Wojciech Kudelski podkreślił, że dla goszczącej u nas młodzieży droga na Zachód wiedzie przez Siedlce. Zachęcał również do nawiązywania bezpośrednich kontaktów i częstszych wizyt na Podlasiu. Na zakończenie prof. dr hab. Danuta Szymonik wygłosiła wykład inauguracyjny „Poemat dygresyjny Juliana Tuwima <<Kwiaty Polskie>>. Gra w konwencję”. Natomiast w części artystycznej wystąpił Tadeusz Goc.

Fotogaleria