poszukiwany

Od 22 listopada Biuro Karier UPH uruchamia na podstawie umowy podpisanej przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny i firmę "Finances For You Doradcy Finansowi sp. z o.o." pierwszą edycję projektu stażowego "Poszukiwany".

W ramach projektu odbędą się szkolenia dla 30 studentów naszej uczelni zainteresowanych ścieżką zawodową w sektorze finansowym. Cykl szkoleń zakończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności, na podstawie którego pięciu najlepszych uczestników otrzyma możliwość odbycia płatnych staży w firmie „Finances For You Doradcy Finansowi sp. z o.o.”

Szczegóły projektu znaleźć można na stronie Biura Karier www.poszukiwany.biurokarier.uph.edu.pl.