W dniach 7-9 października br. w Warszawie odbył się Europejski Kongres Młodych Rolników zorganizowany przez Centrum Narodowe Młodych Rolników, Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Europejską Radę Młodych Rolników (CEJA). Gości powitał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji studenckich: Katarzyna Gajownik - studentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach.


Ponad 200 młodych rolników oraz delegatów z 27 unijnych krajów wzięło udział w Europejskim Kongresie Młodych Rolników. Na spotkaniu obecny był również Prezes Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA) Pan Joris Baecke oraz Przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników Pan Piotr Kasprzak.

W czasie sesji plenarnej mówiono o Wspólnej Polityce Rolnej, która powinna przede wszystkim służyć celom jakie zostały nadane jej zarówno w Traktacie Rzymskim, jak i później w kolejnych traktatach. Młodzi polscy rolnicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Centrum Młodych Rolników oraz Związku Młodzieży Wiejskiej opracowali „Wspólną deklarację Młodych Rolników w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013. Uczestnicy spotkania chcą otwartej debaty na temat kształtu WPR po roku 2013. 

Uczestnictwo w Europejskim Kongresie Młodych Rolników dało możliwość zapoznania się z przyszłością młodych rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Studenci mieli możliwość wymiany poglądów w czasie sesji plenarnej.

Katarzyna Gajownik

studentka UPH Siedlce  


Fotogaleria