W dniach 28-29 listopada 2011 roku w konferencji  pt.: „A-Problemy” zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach projektu „Stawiam na siebie”  wzięli udział studenci  pedagogiki oraz politologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego wraz z panią prof. dr hab. Tamarą Zacharuk – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju, panią dr Beatą Bocian – Zastępcą Dyrektora Instytutu Pedagogiki, oraz panią dr Izabelą Trzpil z  Instytut Nauk Społecznych.


Program tegorocznej konferencji koncentrował się wokół problemu uzależnienia od alkoholu głownie pod kątem wpływu na członków rodziny. W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji i instytucji, którzy w codziennej pracy zajmują się tą problematyką i mają kontakt z rodzinami dysfunkcyjnymi. Dzięki temu konferencja stworzyła doskonałą możliwość pogłębienia wiedzy oraz wymiany doświadczeń w zakresie skutków, jakie niesie za sobą życie z osobą uzależnioną od alkoholu.  Spotkanie to może przyczynić się również do wypracowania wspólnego kierunku działań w celu wsparcia rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Fotogaleria