Dnia 7 grudnia 2011 roku o godz. 10.00 w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się konferencja popularno – naukowa na temat „Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań i zagrożeń współczesności” zorganizowana przez CBW.

W konferencji wzięła udział grupa studentów z Studenckich Naukowych Kół: Bezpieczeństwa Narodowego i Politologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pod opieką dr. Mariusza Kubiaka.

Na konferencji wyjaśniono czym jest bezpieczeństwo społeczne, jakie występują we współczesnym świecie jego zagrożenia, jaka jest rola państwa, samorządu w  zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom. Można było usłyszeć bardzo ciekawe i interesujące wypowiedzi na tematy, które każdego z nas dotyczą bezpośrednio, ale których nie do końca jesteśmy świadomi i nie zawsze zdajemy sobie sprawę z ich konsekwencji. 

Nasza Uczelnia reprezentowana była przez dr. Mariusza Kubiaka, który wystąpił z referatem na temat „Bezpieczeństwo społeczne mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce” oraz przez Annę Gdulę, przewodniczącą SKNBN, która omówiła „Zagrożenia społeczne współczesnej polskiej rodziny”.

Fotogaleria