W dniu 16 grudnia 2011 roku studenci II roku Pedagogiki z/s animator i menadżer kultury zrealizowali projekt wyjazdu naukowego do Muzeum Sztuki ms2 oraz Galerii Atlas Sztuki w Łodzi pod merytoryczną opieką dr Tomasza Nowaka. W projekcie wzięli udział wybrani studenci z III roku AiMK, II roku PzP oraz studenci z II st. II roku PzP. Treścią projektu było zapoznanie się z wybranymi obiektami malarstwa z kolekcji Ericha Marxa, eksponowanymi w Galerii Atlas Sztuki oraz zbiorami pierwszego Muzeum Sztuki Współczesnej w Europie.


Nie lekceważąc swoich uczuć do szeroko pojętej sztuki, postanowiliśmy zainicjować ten projekt. Podejmując się realizacji daliśmy dowód na to, że nie w głowie nam bierne prześlizgnięcie się przez przedmioty oferowane nam przez uczelnię.

Na przewodnika obraliśmy dr Tomasza Nowaka (wykładowca Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach) - propagatora sztuk plastycznych, który zjednał wielu zwolenników widzenia świata innymi oczyma.

Miejscem odkryć była kipiąca życiem kulturalnym Łódź. To w jej granicach musieliśmy odnaleźć Muzeum Sztuki - ms2 (mieszczące się przy ul. Ogrodowej 19) oraz Atlas Sztuki (ul. Piotrkowska 114/116). Ryzykowną przygodę rozpoczęliśmy od zapoznania się z najważniejszą i najpotężniejszą kolekcją sztuki współczesnej dr Ericha Marxa - „Wybór”. Dokumentuje ona rozwój malarstwa europejskiego i północnoamerykańskiego na przestrzeni ostatnich 30 lat. To swego rodzaju zaproszenie do przestrzeni osobistych emocji kolekcjonera, który spośród tylu innych wybrał akurat te prace. Na co dzień prace prezentowane są w Hamburger Bahnhof Museum w Berlinie. Nikt z nas nie ośmielał się dzielić przeżyciami. Każdy indywidualnie starał się wejść w treść prezentowanych kompozycji malarskich. Wymieniając się później swoimi doznaniami, okazało się, że każdy z nas inaczej przeżył to spotkanie z malarstwem.

Dialog ze sztuką kontynuowaliśmy w ms2, gdzie czekała  na nas  kolekcja  sztuki XX i XXI w. Obejmuje ona 8 dekad sztuki (początki kolekcji to lata 20 XX wieku). Sercem wystawy były dzieła z obszaru sztuki eksperymentującej, które pozwalały "przenosić się z kina do muzeum, z muzeum do galerii" ciągle odnosząc się do współczesności, do spraw, które są dla nas istotne -  tu i teraz.

Autorzy kolekcji zerwali z dominującą w wystawiennictwie muzealnym zasadą chronologii, chcąc uświadomić odbiorcom, że dzieła nie pojawiają się tylko po to, aby zaświadczyć o czasie minionym, ale są nośnikiem komunikatu istotnym dla nas dzisiaj. To, co zobaczyliśmy otworzyło nam oczy na niektóre zjawiska. Najczęstszym tematem do dyskusji wśród studentów były formy filmowe. Malarstwo, rzeźba, fotografia a przede wszystkim instalacje video, były komunikatem najczytelniejszym dla młodego pokolenia.

Dzień 16.12.2011 nieubłaganie dobiegał końca, choć wewnętrzny monolog, każdego z nas, przekornie, dopiero się rozpoczął. Zainspirowani, pragniemy zachęcić innych studentów do udziału w takiej przygodzie, będącej drogą do zrozumienia rzeczywistości.


                                                                               Studenci I st. II roku

                                                                               Pedagogiki

                                                                               z/s Animator i Menadżer Kultury

Fotogaleria