We czwartek, 23 lutego 2012 roku, w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach odbyła się Konferencja Naukowa na temat „Nowelizacja ustawy o nasiennictwie w aspekcie technologii GMO” zorganizowana przez Koło Naukowe Administratywistów działające przy Instytucie Administracji, Samorządu i Prawa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego.  Przybyłych gości powitał prof. dr hab. Kazimierz Jankowski – Prorektor ds. Nauki, który w kilku słowach zaznaczył, jak ważny, a zarazem trudny temat został podjęty przez organizatorów, jednocześnie gratulując im odwagi w poruszeniu tego dyskusyjnego problemu.

Następnie oddano głos prelegentom: dr Januszowi Desce – wykładowcy z Katedry Doświadczalnictwa, Hodowli i Nasiennictwa Roślin Rolniczych UPH, Piotrowi Zaleszczykowi – przedstawicielowi Koalicji „Polska Wolna od GMO” oraz Robertowi Kurylukowi – przewodniczącemu lubelskiego oddziału Stowarzyszenia EKOLAND.

Dr J. Deska przybliżył zebranym podstawowe pojęcia z zakresu genetyki potrzebne do zrozumienia problemu, jakim są organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) oraz przedstawił przykłady roślin, które już zostały zmodyfikowane (są to np. kukurydza, soja, pomidory, rzepak).

Pan Piotr Zaleszczyk przestawił uczestnikom Konferencji problem GMO od strony prawnej, a mianowicie zwrócił uwagę na nieścisłości, które można znaleźć w ustawie z dn. 26 czerwca 2003 r. Dotyczy to w szczególności pojęcia „obrotu”, które znajduje się w art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy o nasiennictwie. Zaleszczyk przedstawił również postulaty Koalicji, wyraźnie zaznaczając stanowisko PRZECIW organizmom genetycznie modyfikowanym. Uzasadniał to tym, iż nie jest możliwe istnienie obok siebie upraw genetycznie zmodyfikowanych obok upraw tzw. „ekologicznych”, gdyż doprowadzi to do „niekontrolowanego i niemożliwego do zatrzymania zanieczyszczenia upraw”.

Z kolei pan Robert Kuryluk, który również zajął stanowisko przeciw GMO, przedstawił problem organizmów zmodyfikowanych z punktu widzenia rolnika zajmującego się ekologiczną uprawą roślin. Na przykładach rolników z Kanady i Stanów Zjednoczonych, którzy stracili swoje gospodarstwa wskutek odkrycia na ich polach roślin zmodyfikowanych genetycznie (których pyłki zostały przeniesione przez wiatr lub owady bądź też nastąpiło do samoistnego wysiewu), pokazywał zagrożenia, jakie niesie ze sobą zastosowanie GMO. Plantatorzy, których pola sąsiadowały z polami, na których uprawiane były rośliny genetycznie modyfikowane, zostali posądzeni o kradzież patentu na uprawę roślin GMO.

Po każdym wystąpieniu uczestnicy Konferencji mogli zadać pytania prelegentom, co przerodziło się w ożywioną dyskusję na temat GMO. Zwrócono w niej uwagę na aspekt ekonomiczny uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz na fakt, że GMO, które teoretycznie miałoby rozwiązać problem głodu na świecie, w praktyce daje mniejsze plony niż tradycyjna uprawa roślin.

Patronat honorowy nad Konferencją sprawował Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr hab. Antoni Jówko.

Sponsorzy: drukarnia „IWONEX”, restauracja „Kaktus Bar” oraz sklep ekologiczny „Zielone Zdrowie”.

Fotogaleria