Od września 2010 roku w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach prowadzony jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, zatytułowany „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”. Jego celem, zgodnie z priorytetem i przewidzianymi w nim działaniami, jest budowanie wysokiej jakości systemu oświaty poprzez efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.  

Chociaż projekt ma trwać do października 2014 r., już teraz doczekaliśmy się  konkretnych efektów i zebraliśmy „pierwsze plony” w postaci 36 dobrze przeszkolonych i przygotowanych do nauczycielskiego zawodu studentów/ek biologii, chemii i matematyki. Można z całym przekonaniem powiedzieć, że projekt opuściły pierwsze osoby z europejskimi kompetencjami. Ceremonia wręczenia dyplomów i symbolicznych kaganków oświaty miała miejsce 13 kwietnia 2012 r.  

Za rok praktyczne szkolenie w projekcie ukończy kolejna grupa studentów. Docelowo zamierzamy przeszkolić 132 osoby. Na nich będzie spoczywał obowiązek przekształcania polskiej oświaty w korzystnym kierunku i dbałości o wysoką jakość kształcenia. Wierzymy, że tak będzie.

www.praktyki.uph.edu.pl

Ryszard Kowalski

Kierownik projektu

Fotogaleria