W dniach 5-6 maja w Grodnie na Białorusi zostały przeprowadzone konkursy historyczny oraz literacki dla młodzieży szkolnej. Odbywają się one już od wielu lat pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zorganizowane zostały przez Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna”. Uczestniczyło w nich blisko 200 osób. Do eliminacji finałowych zostało zakwalifikowanych 50 uczniów. Głównymi nagrodami dla uczestników były indeksy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Laureatów wyłoniło jury w skład którego wchodzili wykładowcy UPH dr Adam Bobryk (przewodniczący konkursu historycznego), dr Justyna Urban-Jędrzejewicz (przewodnicząca konkursu literackiego) i dr Marzena Kryszczuk. Ponadto w komisjach konkursowych byli wykładowcy Uniwersytetu Grodzieńskiego, nauczyciele i działacze oświatowi Macierzy Szkolnej.


 Zwycięzcami w XVII Konkursie Historycznym „Dzieje Polski” w kategorii klas maturalnych zostali: I miejsce Małgorzata Siemienas (Postawy), II Aleksander Łuzinow (Brzozówka), III Anna Juszkiewicz (Grodno), IV Alesia Pluto (Grodno), V Anastazja Syrycka (Grodno). Natomiast w kategorii klas przedmaturalnych: I Marek Czulejko (Brzozówka), II Stanisław Gołowko (Grodno), III Anna Rabowicz (Wołkowysk). W VIII Konkursie Literackim w kategorii klas maturalnych zwyciężyli Grodnianie: I Nadzieja Krupowicz, II Julia Kirenia, III Renata Panasiuk, IV Nadzieja Jankowicz, V Wioletta Makarewicz. Wśród uczniów klas przedmaturalnych nagrodzone zostały: I Renata Kiewlak, II Inna Nadziejko, III Anna Ragińska.

  W Republice Białoruskiej funkcjonują dwie szkoły z polskim językiem nauczania. Ponadto język polski jest nauczany w różnych formach, łącznie w 209 placówkach edukacyjnych. Kształci się w nich 12211 uczniów. Najwięcej w obwodzie grodzieńskim, gdyż jest ich 7454, najmniej zaś w homelskim gdzie jest tylko 24 uczniów. Polska Macierz Szkolna, której prezesem jest Stanisław Sienkiewicz, działa na rzecz rozwoju nauczania języka polskiego. Odbywa się to poprzez zachęcanie młodzieży do podejmowania nauki, prowadzenie dodatkowych form nauczania jak i dokształcaniu nauczycieli. Ważnym elementem jest także promocja historii i kultury polskiej. Konkursy odgrywając więc ważną rolę nie tylko propagującą wiedzę dotyczącą dorobku i przeszłości Polski, ale są również poważną zachętą do kształcenia się w polskich placówkach oraz zgłębiania wiedzy, często nie objętej obowiązkowym programem nauczania.

Fotogaleria


Foto: Adam Aniołek