W obszarze Natura 2000 Ujście Warty dnia 1 czerwca 2012 roku studenci kierunku Biologia Marta Bilczewska, Magdalena Zontek , Michał Wódecki oraz Karolina Siwek studentka kierunku Pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją czynnie uczestniczyli w Pikniku z Naturą organizowanego w Gminie Słońsk (woj. Lubuskie).

Piknik został objęty honorowym patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zorganizowany został jako cześć obchodów 20-lecia uchwalenia Dyrektywy siedliskowej, która stanowi podstawowy dokument prawny unijnej ochrony przyrody – zarówno gatunkowej jak i obszarowej. Dyrektywa ta w połączeniu z Dyrektywą ptasią tworzą filary sieci Natura 2000 w krajach Unii Europejskiej. Dyrektywa siedliskowa reguluje zasady ochrony zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów Natura 2000.

Wydarzenie to miało charakter edukacyjny i promujący sieć Natura 2000. Studenci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prowadzili warsztaty arachnologiczno-entomologiczne "Ujście Warty pod lupą” dla blisko 1000 przedszkolaków i uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz rodzin z terenu Gminy Słońsk i województwa lubuskiego.

Marta Bilczewska


Fotogaleria