apel do studentow kierunkow medycznych

Szanowni Studenci kierunków medycznych,

W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła o deklaracji chęci pracy w ramach wolontariatu przy zwalczaniu epidemii proszę o zgłaszanie się do pracy w ramach wolontariatu.

Studenci, którzy wyrażają chęć pomocy proszeni są o przekazanie swoich danych osobowych jak również oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu do dnia 2 kwietnia br. do godz. 10.00.

Zgłoszenie do pracy w ramach wolontariatu (dokument dostępny cyfrowo)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dokument dostępny cyfrowo)


Strona internetowa Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu:
https://wnmz.uph.edu.pl/