KMGrodno
W dniach 11-14 kwietnia br. studentka historii Katarzyna Makulec uczestniczyła w konferencji «Наука – 2017» w Grodnie wygłaszając ref. Образ современнoгo рoccиянина в „Рассказах o Родине” Дмитрия Глуховcкoгo. Referat Katarzyny Makulec został wybrany do pierwszej trójki najlepszych wystąpień na konferencji. Serdecznie gratulujemy!

PROGRAM...