tytulowe
Dnia 2 czerwca br w auli Wydziału Humanistycznego odbyła się kolejna edycja egzaminu TOEIC Reading and Listening określającego poziom znajomości języka angielskiego. Do testu przystąpiło niespełna 40 studentów naszej Uczelni. Egzamin został przeprowadzony przez pracowników Studium Języków Obcych, które jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ETS (Educational TEsting Service) - największej, niezależnej organizacji zajmującej się badaniami w dziedzinie edukacji i tworzeniem systemów oceny dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz korporacyjnych na całym świecie, z siedzibą w USA.


Egzaminy odbywają się w semestrze zimowym i letnim, a liczba terminów zależna jest od ilości kandydatów. Studenci, którzy uzyskają odpowiednią liczbę punktów z egzaminu TOEIC mogą uzyskać zwolnienie z lektoratu z j. angielskiego, a doktoranci zwolnienie z egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim.

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów oraz doktorantów do rejestracji na egzamin w semestrze zimowym. Szczegóły na stronie internetowej SJO.

Fotogaleria