tytulowe
Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotowało w bieżącym roku akademickim nową ofertę szkoleń i warsztatów dla nauczycieli akademickich oraz studentów uczelni. Cykl rozpoczęły szkolenia dla nauczycieli akademickich z zakresu dostosowania procesu edukacyjnego do potrzeb studentów z niepełnosprawnością, które odbyły się 14 listopada i 5 grudnia. A 30 listopada dla studentów pedagogiki I roku I stopnia CKiRON zorganizował szkolenie z zakresu integracji w grupach studenckich pt. „Poznajmy się”.

Wprowadzenia w tematykę szkoleń oraz specyfikę pracy ze studentami z niepełnosprawnościami dokonała dr Ewa Jówko, p.o. Dyrektora Centrum Kształcenia Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W kolejnej części pracownicy CKiRON, Halina Grzeszczuk, Anna Siliwoniuk, Sylwia Nowosielska, Michalina Stygienko oraz Anna Kowalczyk przekazały praktyczne wskazówki przydatne do pracy ze studentami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W przygotowania i realizację szkolenia włączyli się również studenci UPH: Katarzyna Kmiołek, Karolina Meszyńska, Magdalena Grunt, Damian Laszewski i Agnieszka Ozga. Studenci przedstawili informacje dotyczące savoir–vivre w kontaktach z osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Wykładowcy wykazali duże zainteresowanie tematyką szkolenia. A spotkanie zakończyła dyskusja i wymiana doświadczeń dotyczących kontaktów i pracy ze studentami z niepełnosprawnością.

Szkolenie pt. „Poznajmy się” skierowane było do studentów I roku pedagogiki dotyczyło integracji w grupach studenckich. W trakcie spotkania wystąpiła grupa niesłyszących studentów „MOG-ę” (Muzyka Oczami Głuchych), która „zaśpiewała” piosenkę w Polskim Języku Migowym „Color Of Your Life” Michała Szpaka. Studenci mieli również okazję zapoznać się z zasadami savoir-vivre w kontaktach z osobami niesłyszącymi, pomocy dla osób niewidomych i słabowidzących oraz z zasadami pomocy osobom poruszającym się na wózkach.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów!

Informacje o kolejnych przedsięwzięciach i działalności CKiRON znaleźć można na bieżąco na stronie www.ckiron.uph.edu.pl, na stronie głównej Uczelni oraz w mediach społecznościowych.

Fotogaleria: