Studenci

RefWorks

Do dnia 3 grudnia 2008 r. w sieci uczelnianej dostępny jest moduł RefWorks. Jest to program, za pomocą którego każdy może tworzyć własne bazy bibliograficzne. Ułatwia gromadzenie bibliografii do pracy naukowej i zarządzanie nią. Niezależnie od tego, jakie źródła są wykorzystywane. RefWorks  umożliwia import potrzebnych danych w szybki i prosty sposób i integrację danych z takich źródeł jak: czasopisma i książki (zarówno elektroniczne jak i drukowane), katalog biblioteki, strony WWW, kanały RSS i inne. System umożliwia także dodawanie załączników w różnych formatach. RefWorks z łatwością importuje rezultaty wyszukiwania i odnośniki z zasobów  np. Scopus, Ebsco, Proquest, Ovid itp. oraz niektórych katalogów OPAC, jak również z tradycyjnych baz zapisanych na CD-ROM, z tą zaletą, że daje użytkownikom możliwość dostępu do swoich danych z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.

Za pomocą narzędzi dostępnych dla użytkowników RefWorks można automatycznie, w przeciągu kilku sekund, formatować dokumenty oraz bibliografię w wybranym lub własnym stylu. (np.: Vancouver, MLA, NML lub zgodnie z zasadami obowiązującymi w poszczególnych tytułach czasopism), a także na modyfikowanie stylu do swoich indywidualnych potrzeb.

Dzięki modułowi RefShare użytkownicy mogą dzielić się wynikami swojej pracy ze współpracownikami na całym świecie, nawet jeżeli nie korzystają oni z RefWorks .

Dostęp ze strony: www.refworks.com  

Należy wybrać „Login” (lewy górny róg menu), po czym nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę logowania Uczelni. Pierwsza wizyta w serwisie RefWorks wymaga stworzenia własnego konta. Należy kliknąć „Sign up for an individual account”. Otworzy się strona z formularzem, do którego trzeba wpisać nazwisko, login, jakiego będzie używało się w przyszłości, jak również hasło i adres e-mail> (Uwaga: Nie jest polecane Używanie prywatnych adresów email typu: …@poczta.onet.pl, …@wp.pl, itd.), lecz raczej oficjalnych – służbowych/uczelnianych). Następnie należy wybrać typ użytkownika i dziedzinę zainteresowań. Przy każdym kolejnym logowaniu wystarczy podać swój login i hasło.

Dostęp testowy jest możliwy z komputerów sieci uczelnianej.

Przewodnik korzystania z RefWorks

Test do 3 grudnia 2008 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.bg.ap.siedlce.pl/refworks.htm