Studenci

Fundacja En Arche zaprasza studentów i doktorantów do udziału w konkursie stypendialnym. Fundacja En Arche aktywnie działa na rzecz rozwoju nauki. Zgodnie z założeniami organizuje konkursy, mające na celu wspieranie zdolnych, młodych ludzi.
Konkurs przeznaczony jest głównie dla studentów oraz doktorantów nauk przyrodniczych i filozofii, ale prace mogą składać również studenci innych kierunków, którzy interesują się neodarwinizmem, teorią inteligentnego projektu i zagadnieniami pokrewnymi.

Nagrodą w Konkursie jest stypendium pieniężne przyznawane co miesiąc.
Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach:
  • dla doktorantów: 2500 zł wypłacane miesięcznie;
  • dla pozostałych studentów: 1200 zł wypłacane miesięcznie.
Tekst konkursowy należy przesłać do 15 sierpnia 2021 roku na adres mailowy: 

Szczegóły konkursu na stronie internetowej:
https://enarche.pl/stypendia-i-granty/

konkurs stypendialny Fundacji En Arche