Studenci

Inauguracja 2008/09 na WNS
W dniu 3 października 2008 roku na Wydziale Nauk Ścisłych Akademii Podlaskiej miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/09. Podczas uroczystości Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. dr hab. Iwona Szamrej-Foryś z udziałem Prodziekanów powitała pracowników oraz studentów po czym przekazała najważniejsze informacje dotyczące historii Wydziału, osiągnięciach i dorobku naukowym pracowników oraz planach na przyszłość. Na ręce Prodziekan dr Agnieszki Gil-Świderskiej studenci złożyli ślubowanie. Ważną chwilą dla studentów było także uroczyste wręczenie im indeksów przez Panią Dziekan. Na zakończenie życzyła wszystkim, aby ten rok akademicki był dla wszystkich udany, a studentom przyniósł same dobre wrażenia podczas studiowania w murach Uczelni.

Fotogaleria

 

{boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_01.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_02.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_03.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_04.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_05.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_06.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_07.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_08.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_09.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_10.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_11.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_12.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_13.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_14.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_15.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_16.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_17.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_18.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_19.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_20.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wns/inauguracja_wns_08_21.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Nauk Ścisłych|}{/boxplus}