Studenci

{boxplus href=|images/AP_2008/photos/rezonans/rezonans.jpg| title=|Laboratorium magnetycznego rezonansu jądrowego|}{/boxplus}
Na Wydziale Nauk Ścisłych odbyło się oficjalne otwarcie laboratorium magnetycznego rezonansu jądrowego. O fundusze na to przedsięwzięcie zabiegał w poprzedniej kadencji Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, prof. Stanisław Ostrowski. Dotacja statutowa pochodziła z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ze względu na dużą wartość projektu (inwestycja przekraczająca 250 000 €), jego realizacja wymagała zgody w postaci specjalnej Uchwały Senatu AP podjętej w marcu ubiegłego roku. Wdrożeniem, od przygotowania laboratorium i zakupu spektrometru NMR (zdjęcie powyżej) aż po jego uruchomienie, zajmował się m.in. prof. nzw. Robert Kawęcki, który również poprzedził uroczystość otwarcia prezentacją historii zakupu spektrometru, jego instalacji oraz możliwości technicznych. Przedstawione zostały także zasady działania pracowni. W seminarium uczestniczył J.M. Rektor Akademii Podlaskiej prof. Antoni Jówko, władze Wydziału, zaproszeni goście, kadra oraz studenci. Po wykładzie nastąpiła prezentacja sprzętu.

Laboratorium dysponuje spektrometrem do badania próbek ciekłych Varian 400-MR. „Sercem aparatu” jest chłodzony ciekłym helem nadprzewodzący elektromagnes. Oprzyrządowanie umożliwia badanie szeregu magnetycznie czynnych jąder w szerokim zakresie temperatur. Głównymi użytkownikami aparatu będą pracownicy Instytutu Chemii, ale laboratorium jest otwarte dla całej społeczności akademickiej. Na końcu dla mniej zorientowanych wyjaśnienie, czym jest NMR. Na tej samej zasadzie pracują tomografy komputerowe NMR, które są powszechnie stosowane w medycynie. Tam bada się zmiany w organizmie ludzkim, tutaj – strukturę molekuł mających rozmiary 10-10 m.