Studenci

W naszej uczelni przy każdym z Instytutów działają studenckie koła naukowe, które skupiają studentów chętnych w odkrywaniu niepoznanych dotychczas głębin nauki. W ramach koła naukowego można poznać ciekawych ludzi, nawiązać kontakty, a także uczestniczyć w organizowanych wyjazdach badawczych oraz konferencjach. Najbardziej aktywni studenci corocznie otrzymują stypendia Ministra Edukacji i Nauki.

Jeśli chcecie zapisać się do Koła Naukowego, zerknijcie na stronę tego koła lub instytutu, przy którym ono działa  i skontaktujcie się z jego opiekunem lub koleżankami i kolegami, którzy już w kole działają. 

Śledźcie uważnie informacje,  każde koło ogłasza nabór i zaprasza na spotkania organizacyjne. I chociaż w roku akademickim 2020/2021 na razie Uczelnia działa w większości zdalnie, to Koła Naukowe nie zawiesiły oczywiście swojej działalności.

Poznajcie więc nasze koła naukowe:

Wydział Nauk Humanistycznych


Koła naukowe działające przy Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa:

 
Koła naukowe działające przy Instytucie Historii:


Koła naukowe działające przy Pracowni Sztuki:

  • Koło Naukowe "Edu Art"

Wydział Nauk Społecznych:


Koła naukowe działające przy Instytucie Pedagogiki:


Koła naukowe działające przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji:


Koła naukowe działające przy Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa:


Koła naukowe działające przy Instytucie Nauk o Zarządzania i Jakości:

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych


Koła naukowe działające przy Instytucie Nauk Chemicznych:


Koła naukowe działające przy Instytucie Matematyki:


Koła naukowe działające przy Instytucie Nauk Biologicznych:


Koła naukowe działające przy Instytucie Informatyki:

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach


Koła naukowe działające przy Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa:


Koła naukowe działające przy Instytucie Zootechniki i Rybactwa:

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu


Koła naukowe działające przy Instytucie Nauk o Zdrowiu: