Studenci

STUDIA STACJONARNE 

SEMESTR ZIMOWY  01.10.2020 r. – 19.02.2021 r.:


Tabela zwiera harmonogram semestru zimowego
Organizacja zajęć Terminy
Inauguracja roku akademickiego: 01.10.2020 r.
zajęcia dydaktyczne: 02.10.2020 r. – 22.12.2020 r.
19.10.2020 r. – 22.12.2020 r. (dotyczy studentów pierwszych lat studiów)
04.01.2021 r. – 01.02.2021 r.
04.01.2021 r. – 19.01.2021 r. (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika)
sesja egzaminacyjna: 02.02. 2021 r. – 14.02.2021 r.
20.01.2021 r. – 02.02.2021 r. (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, gospodarka przestrzenna,  rolnictwo, zootechnika)
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.): 01.11.2020 r.,
11.11.2020 r.
06.01.2021 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 30.10.2020 r.
31.10.2020 r.
02.11.2020 r.
przerwa świąteczna: 23.12.2020 r. – 03.01.2021 r.
przerwa międzysemestralna: 15.02.2021 r. – 19.02.2021 r.

1 Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 19 października 2020 r. Dziekani Wydziałów zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów.

2 Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów dla studentów ostatniego semestru studiów inżynierskich (7 semestr).


W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w dniach 26 stycznia 2021 r. (wtorek) oraz 01 lutego 2021 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu zajęć obowiązującego w środę.

SEMESTR LETNI  20.02.2021 r. – 30.09.2021 r.:

Tabela zwiera harmonogram semestru letniego
Organizacja zajęć Terminy
zajęcia dydaktyczne: 20.02.2021 r. – 31.03.2021 r.
07.04.2021 r. – 20.06.2021 r.
sesja egzaminacyjna: 21.06.2021 r. – 04.07.2021 r.
01.09.2021 r. – 12.09.2021 r.
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia         18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 90 ze zm.):
01.05.2021 r.
03.05.2021 r.
23.05.2021 r.
03.06.2021 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.05.2021 r.
04.05.2021 r.
22.05.2021 r. 
04.06.2021 r.
przerwa świąteczna: 01.04. - 06.04.2021 r.  
Święto Uniwersytetu:
Jackonalia:
19.05.2021 r.
09.06.2021 r.