Studenci

Rozkłady zajęć

Tabela zwiera rozkład zajęć przedmiotów ogólnouczelnianych
Druk Plik
Rozkład zajęć na przedmioty ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Plik dostępny cyfrowo
Rozkład zajęć na przedmioty ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia  

Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.